e-Stories.org - Onze diensten en principes

Hoe kan ik, als hobbyauteur, mijn werk aan een groot publiek presenteren en een levendige uitwisseling met mijn lezers onderhouden?
Deze vraag stelde ik mezelf in 1999. Het antwoord was de start van mijn literaire platform e-Stories.de op 14.09.1999. Vanaf het begin was ik me ervan bewust dat het niet de bedoeling was om het boek gewoon te vervangen door het scherm. Mijn wens was om de eindeloze mogelijkheden die het toen nog opkomende internet bood, te benutten om auteurs en lezers met elkaar te verbinden. Er was nu de mogelijkheid om verhalen en gedichten te publiceren zonder de hulp van een uitgever en vooral directe feedback van lezers te krijgen. Nooit eerder was een auteur zo dicht bij zijn lezers.
Auteurs ontdekken gelijkgestemden op het platform en vaak ontstaan uit deze ontmoetingen vriendschappen en gezamenlijke projecten (boeken, lezingen, enz.).

e-Stories.org - De sprong naar het wereldtoneel

In april 2004 lanceerde ik mijn internationale project met e-Stories.org, dat aanvankelijk onafhankelijk opereerde, maar nu volledig is ge´ntegreerd in e-Stories.de. Dit nieuwe platform biedt je korte verhalen en gedichten in zeven talen. Onze auteurs komen uit meer dan 100 landen en presenteren meer dan 250.000 gedichten, korte verhalen en gesproken bijdragen! Een bijna onuitputtelijke bron voor zowel liefhebbers van de Duitse als de buitenlandse literatuur.
Ons motto is: Taal verbindt - Mensen en culturen

Dit is het leidende idee van e-Stories.org geworden. Ons doel is om een onbevooroordeeld platform te bieden voor mensen van alle leeftijdsgroepen, geslachten en etnische achtergronden. Door middel van verhalen en gedichten willen we meer te weten komen over verschillende mensen, hun waarden en culturen, en zo contact, vriendschap en begrip opbouwen.

Talen leren met e-Stories.org

Bij ons vind je spannende teksten uit alle levensgebieden van moedertaalsprekers, of je nu Duits, Engels, Frans, Spaans, Italiaans, Portugees of Nederlands wilt leren. e-Stories.org biedt een spannend en vermakelijk alternatief voor het saai leren van woordenschat.

Mijn belofte:

De eerlijke behandeling van onze auteurs en lezers is een zaak die me zeer aan het hart gaat. Zonder onze auteurs en lezers zou e-Stories.de niet bestaan - daarom zijn ze voor ons van het grootste belang.
Er zijn geen kosten, verborgen abonnementskosten of andere valkuilen bij e-Stories.org.

Onze verplichtingen zijn:

  • Onze service is gratis voor auteurs en lezers. Het publiceren of lezen van teksten kost niets.
  • Auteurs behouden het auteursrecht op hun teksten en kunnen op elk moment de verwijdering van hun teksten en profielen vragen.
  • We geven geen persoonlijke gegevens door aan derden en gebruiken ze niet voor reclame.


Ik wens je veel plezier met e-Stories.org!

Joerg Schwab
Oprichter en operator van het forum


Waarom hebben we een rat als mascotte? In de Duitstalige wereld, ons thuis van e-Stories.org, is 'Leseratte' een persoon die geobsedeerd is door literatuur en de hele dag met zijn neus in de boeken zit. Onze rat wil dit woordspelletje een gezicht geven. De termen 'Lesen' en 'Ratte' vertalen zich respectievelijk in 'lezen' en 'rat' in het Nederlands.